+420 602 611 876

Financování projektu

Již dnes si můžete závazně rezervovat vybraný dům – podpisem rezervační smlouvy a složením rezervačního poplatku.

Poté následuje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, po jejímž podpisu se hradí splátka 10 % celkové kupní ceny, do které se započítává již složená rezervační záloha.

Další financování je postupné, vždy v návaznosti na dokončení jednotlivých fází stavby, které se proplácejí zpětně po zhotovení.