+420 602 611 876

Jarní počasí přeje dynamickému vývoji stavebních příprav na pozemcích, kde se schyluje k výstavbě prvních čtyř domů, na které bude vydáno v červnu 2020 stavební povolení.

Do současnosti je vybudováno:

- dešťová kanalizace v komunikaci

- splašková kanalizace včetně přípojek na jednotlivé pozemky

- sdružené rozvaděčové pilíře pro elektřinu a plyn, které jsou umístěny na hranicích jednotlivých pozemků

- rozvod kabelů nn (elektřina) od nové trafostanice k jednotlivým rozvaděčovým pilířům

- nová trafostanice elektřiny

- rozvedeny kabely veřejného osvětlení včetně přípravy pro stožáry veřejného osvětlení

- rozvedeny optické telekomunikační kabely na hranici jednotlivých pozemků

- provedena modelace budoucí komunikace a instalovány silniční obrubníky na jedné straně komunikace

 

Od 18.5.2020 bude probíhat:

- instalace silničních vpustí 

- výstavba vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek na jednotlivé pozemky

 

Od 1.6.2020 bude probíhat:

- pokládka plynu včetně přípojek do jednotlivých pilířů na hranicích pozemků